Triathlon Lwa 8.06.2019 Bieg Lwa 18-19.05.2019

Sztafeta Szkolna

Regulamin

 1. Cel:
  1. Aktywizacja młodzieży szkolnej do aktywności fizycznej.
  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
    
 2. Organizator:
  1. Fundacja Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Sztafeta odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku trasą Półmaratonu w Tarnowie Podgórnym.
  2. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 20:00.
    
 4. Sztafeta:
  1. Sztafeta składa się z 6 zawodników – 3 chłopców i 3 dziewczynek.
  2. Strefy zmian znajdować się będą w miejscach wskazanych przez organizatora.
  3. Zawodnicy muszą samodzielnie dotrzeć na miejsce strefy zmian i poddać się weryfikacji sędziemu zawodów.
  4. Każdy zawodnik musi pokonać jedną zmianę – dystans od 3 do 4,2 kilometra.
  5. Limit czasu na pokonanie całej trasy dla sztafety wynosi 2,5 godziny.
  6. Zawodnicy mają obowiązek wbiec na stadion całą drużyną i wspólnie przekroczyć linię mety.
    
 5. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie, na mecie oraz na każdej pętli.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa przez jednego z zawodników powodować będzie dyskwalifikację sztafety.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego przez wszystkich członków sztafety.
    
 6. Uczestnictwo:
  1. W Sztafecie Szkolnej mogą wziąć udział reprezentacje szkół z gminy Tarnowo Podgórne oraz inne zaproszone przez organizatora.
  2. W Sztafecie Szkolnej może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (18 maja 2019) będzie miał ukończone 10 lat oraz będzie uczniem szkoły – którą reprezentuje.
  3. Zawodnicy muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym lub nauczycielem.
  4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu będzie ostateczna.
    
 7. Zgłoszenia:
  1. Biuro zawodów mieści się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  2. Kapitan każdej ze sztafet (nauczyciel) musi dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej (mailowo na adres: bieglwa@gmail.com) najpóźniej do 15 maja 2019 roku. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę reprezentowanej szkoły, skład sztafety oraz dane kontaktowe (numer telefonu) do kapitana sztafety (nauczyciela)
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5) w dniu 18 maja 2019 w godzinach od 16:00 do 19:00.
    
 8. Klasyfikacja:
  1. W Sztafecie Szkolnej w Tarnowie Podgórnym nie będzie klasyfikacji miejsc.
    
 9. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który weźmie udział w Sztafecie Szkolnej otrzyma:
   • numer startowy;
   • koszulkę sportową;
   • zestaw regeneracyjny Lidl;
   • tatuaże;
   • wafle Good Food;
   • impregnat Nikwax;
   • voucher na Tarnowskie Termy;
   • torba płócienna;
   • pamiątkowy medal.
     
 10. Nagrody:
  1. Statuetki za uczestnictwo dla każdej szkoły oraz nagrody rzeczowe dla uczestników.
   .
 11. Finansowanie:
  1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.
    
 12. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie półmaratonu.
  2. Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
    
  Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni