Triathlon Lwa 12.06.2021 Bieg Lwa 22.05.2021

Sztafeta Szkolna

Regulamin

REGULAMIN SZTAFET SZKOLNYCH 2020

 

I  Cel:

  1. Aktywizacja młodzieży szkolnej do aktywności fizycznej.
  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

 

II  Organizator:

  1. Fundacja Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

 

III  Termin i miejsce:

  1. Sztafeta odbędzie się w dniu 23 maja 2020 roku na stadionie GKS Tarnovia.
  2. Start półfinałów rozpocznie się o godzinie 13:30, finały o 14:50.

 

IV  Sztafeta:

  1. Sztafeta składa się z 4 zawodników – 2 chłopców i 2 dziewczynek.
  2. Sztafeta odbędzie się w formie biegów 4x400m.
  3. Strefa zmian znajdować się będzie w oznaczonym miejscu.
  4. Każdy zawodnik musi pokonać jedno okrążenie – dystans 400m.

 

V  Pomiar czasu:

  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów w pałeczce.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie, na mecie oraz na każdej pętli.
  3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego przez wszystkich członków sztafety.

 

VI  Uczestnictwo:

  1. W Sztafecie Szkolnej mogą wziąć udział reprezentacje szkół z gminy Tarnowo Podgórne oraz inne zaproszone przez organizatora.
  2. W Sztafecie Szkolnej może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (18 maja 2019) będzie miał ukończone 10 lat oraz będzie uczniem szkoły – którą reprezentuje.
  3. Zawodnicy muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym lub nauczycielem.
  4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu będzie ostateczna.

 

VII  Zgłoszenia:

  1. Biuro zawodów mieści się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  2. Opiekun każdej ze sztafet (nauczyciel) musi dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej (mailowo na adres: bieglwa@gmail.com) najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę reprezentowanej szkoły, skład sztafety oraz dane kontaktowe (numer telefonu) do opiekuna sztafety (nauczyciela)
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5) w dniu 18 maja 2019 w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

VIII  Klasyfikacja:

  1. W Sztafecie Szkolnej w Tarnowie Podgórnym będzie klasyfikacja miejsc 1-3.

 

IX  Świadczenia:

  1. Każdy z zawodników który weźmie udział w Sztafecie Szkolnej otrzyma:
   • numer startowy;
   • zestaw regeneracyjny Lidl;
   • tatuaże;
   • wafle Good Food;
   • impregnat Nikwax;
   • torbę płócienną;
   • pamiątkowy medal.

 

X  Nagrody:

  1. Statuetki za uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech sztafet.

 

XI  Finansowanie:

  1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.

 

XII  Postanowienia końcowe:

  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  2. Pisemne protesty przyjmuje organizator Biegu Lwa na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
    

Organizatorzy Biegu Lwa

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni