Triathlon Lwa 12.06.2021 Bieg Lwa 22.05.2021

Półmaraton

Regulamin

I.  Cel:

1.    Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.    Promocja gminy Tarnowo Podgórne.

3.    Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.
 

II.  Organizator:

1.    Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).

2.    Gmina Tarnowo Podgórne.

3.    Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

III.  Termin i miejsce:

1.    Bieg odbędzie się w dniu 23 maja 2020 roku. Trasa biegu będzie prowadzić ulicami Tarnowa Podgórnego z metą na stadionie GKS Tarnovia.

2.    Start półmaratonu nastąpi o godzinie 20:00. Linia startu biegu zlokalizowana będzie na ulicy 23 Października (w okolicy stadionu).
 

IV.  Biuro zawodów:

Biuro zawodów, będzie działać wg następującego harmonogramu:

1.    W piątek (22.05) - w godzinach: 12:00 - 16:00, Decathlon Swadzim (ul. Św. Antoniego 5,
62-080 Swadzim). W piątek pakiety będą mogli odbierać wyłącznie opłaceni zawodnicy.

2.    W sobotę (23.05) - w godzinach: 11:00 - 19:15, Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne).

V.  Trasa i dystans:

1.    Trasa półmaratonu obejmuje 2 pętle ulicami Tarnowa Podgórnego. Długość trasy: 21,097 km.

2.    Trasa posiada atest PZLA.

3.    Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny i 45 minut.
 

VI.  Pomiar czasu:

1.    Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.

2.    Punkty kontrolne będą się znajdować:

   • na starcie biegu,
   • na mecie biegu,
   • na 100 metrów przed metą,
   • na każdej pętli.

 

3.   Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety), poza pierwszą 50. zawodników na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani wg kolejności wbiegania na metę (czyli wg czasu brutto).

4.    Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.

5.    Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego w widocznym miejscu z przodu ciała.
 

VII.  Depozyt:

1.    W dniu biegu, w godzinach 16:00 - 23:15 w Szkole Podstawowej będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.

2.    Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).

3.    Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 23:15 w dniu biegu, będą do odbioru w szkole podstawowej w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.
 

VIII.  Warunki uczestnictwa:

1.    W półmaratonie może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (23 maja 2020) będzie miał ukończone 18 lat.

2.    Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

3.    W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w trakcie biegu będzie ostateczna.

4.    Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

IX.  Zgłoszenia:

1.    Zgłoszeń można dokonywać od 8 stycznia do 16 maja 2020 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.bieglwa.pl. Po 16 maja zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).

2.    Organizator ustala limit zgłoszeń na 1500 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych zawodników.

3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów Biegu Lwa i elity poza wyznaczonym limitem.

4.    Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.

5.    Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniach
22-23.05).

6.    Od dnia 1 kwietnia do dnia 16 maja 2020 roku będzie istniała możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.
 

X.  Opłata startowa:

1.    Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym.

2.    Opłata startowa wynosi:

   • 69,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 11 stycznia
   • 79,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 08 marca
   • 89,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 16 maja

 

3.    Powyższe kwoty opłaty startowej będą obowiązywały również w dniu biegu, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń dla poszczególnych progów.

4.    Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat. Zwolnieni z opłaty startowej zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy zgłoszą chęć startu mailowo (kontakt@bieglwa.pl) do organizatora przed wypełnieniem limitu zgłoszeń. 

5.     Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.
 

XI.  Świadczenia:

1.    Każdy z zawodników który zgłosi się do biegu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.

2.    Pakiet startowy zawiera:

   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
   • zestaw regeneracyjny Lidl (na mecie biegu);
   • termoaktywne rękawki AdRunaLine od Magna;
   • upominki: worek na buty; płyn do impregnacji odzieży.
   • Pakiet zdrowotny ( vouchery)
   • Suplement diety BIOFARM

 

XII.  Klasyfikacja:

1.    W Półmaratonie Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym będą prowadzone następujące klasyfikacje:

   • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca I-VI;
   • kategorie wiekowe: M20 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat),
    M60 (60-69 lat), M70 (powyżej 70 lat), K20 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat),
    K50 (50-59lat), K60 (60-69 lat), K70 (powyżej 70 lat) – miejsca I-III;
   • klasyfikacja SETKI STIHL (ostatnie 100 metrów półmaratonu) - miejsca I-III;
   • klasyfikacja mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne o Puchar Wójta  (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania) – miejsca I-V (kobiet i mężczyzn);
   • klasyfikacja pracowników firmy Lidl – miejsca I-III (kobiet i mężczyzn);
   • klasyfikacja klientów / pracowników firmy Novol – miejsca I-III (kobiet i mężczyzn);

                    

2.    Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody "nie dublują się").

3.    O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.
 

XIII.  Nagrody:

1.    W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: statuetki, nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

2.    Kwoty nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej:

   • I miejsce - 3 000 zł,
   • II miejsce - 2 000 zł,
   • III miejsce - 1 500 zł,
   • IV miejsce -  1 000 zł,
   • V miejsce -  800 zł,
   • VI miejsce – 600 zł.

 

Powyższe kwoty dotyczą podstawowych wartości nagród. Nagrody natomiast mogą zostać pomniejszone o 25% w przypadku gdy zawodnik / zawodniczka z miejsc I-VI nie osiągnie następujących rezultatów:

01:07:00 dla mężczyzn oraz 01:17:00 dla kobiet.

 

3.    Kwota nagrody zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.    W kategoriach wiekowych statuetki oraz voucher Decathlon o wartości: 

   • I miejsce - 300 zł,
   • II – 200 zł
   • III miejsce - 100 zł.

 

5.    W klasyfikacji mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne o Puchar Wójta:

   • puchary / statuetki dla zawodniczek i zawodników, którzy zajmą miejsca I-III;
   • nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep DECATHLON Swadzim oraz salon KIA Delik dla zawodniczek i zawodników, którzy zajmą miejsca I-III.

 

6.    W klasyfikacji SETKI STIHL dla najlepszych 3 kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe STIHL.

7.    W przypadku przeprowadzenia kontroli antydopingowej nagrody zostaną wypłacone na konta zawodników po otrzymaniu jej wyników.
 

XIV.  Noclegi, szatnie:

Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.
 

XV.  Kontrola antydopingowa:

Zwycięzca, zwyciężczyni biegu głównego oraz dwójka wylosowanych zawodników z czołowej 6 klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) mogą zostać poddani kontroli antydopingowej. 
 

XVI.  Ochrona danych osobowych:

1.    Dane osobowe uczestników biegów Biegu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;

2.    Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Biegu Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;

3.    Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;

4.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

5.    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;

6.    Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

7.    Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

 

XVII.  Postanowienia końcowe:

1.    Ze względów bezpieczeństwa zaleca się start bez słuchawek na uszach.

2.    Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

4.    Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie obu biegów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5.    Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

6.    Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

7.    Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

8.    Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych.

9.    Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.

10.    Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.

11.    Organizator Biegu Lwa zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;

12.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 

Organizatorzy Biegu Lwa

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni