Triathlon Lwa Bieg Lwa 20.05.2023

Bieg Lwa 2023

Regulamin

I.  Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Gmina Tarnowo Podgórne.
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).
 4. Firma Piotr Książkiewicz (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).


II. Charakterystyka ogólna:

 1. Bieg Lwa to atestowane biegi uliczne na dystansach: półmaratonu oraz 10km. Biegi odbędą się 20 maja 2023 roku w godzinach wieczornych.
 2. Półmaraton (dystans: 21,095km) wystartuje o godzinie 20:00, a limit czasu na pokonanie trasy wynosi: 2h 45 min.
 3. Bieg na 10km - "Pogoń za Lwem" wystartuje o godzinie 18:00, a limit czasu na pokonanie trasy wynosi: 1h 20 min.


III. Cel zawodów:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja gminy Tarnowo Podgórne.
 3. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.


IV. Termin i miejsce:

 1. Data: 20 maja 2023 roku.
 2. Harmonogram startów:
  • 18:00 - bieg na dystansie 10km "Pogoń za Lwem";
  • 20:00 - bieg na dystansie Półmaratonu.
 3. Miejsce: ulice Tarnowa Podgórnego.
 4. Trasy biegu będzie prowadzić ulicami Tarnowa Podgórnego z metą na stadionie GKS Tarnovia.
 5. Miejsce startu biegów: ulica 23 Października (w okolicy stadionu GKS Tarnovia).
 6. Miejsce mety biegów: stadion GKS Tarnovia.


V. Trasa i dystans:

 1. Trasa półmaratonu obejmuje 2 pętle ulicami Tarnowa Podgórnego. Długość trasy: 21,0975 km.
 2. Trasa biegu "Pogoń za Lwem" obejmuje 1 pętle ulicami Tarnowa Podgórnego. Długość trasy 10 km.
 3. Obie trasy posiadają atest PZLA.
 4. Limit czasu na pokonanie tras wynosi:
  • 1 godzina 20 minut - 10km;
  • 2 godziny i 45 minut - Półmaraton.


VI. Biuro zawodów:

 1. Sobota, 20.05:
  • biuro czynne w godzinach:
   • 12:30 - 17:15 - dla uczestników Pogoni za Lwem;
   • 12:30 - 19:15 - dla uczestników półmaratonu;
  • lokalizacja biura zawodów: Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne).


VII. Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem Biegu Lwa może zostać każda osoba która do dnia 20 maja 2022 roku ukończy:
  • 18 lat – dla dystansu Półmaratonu;
  • 16 lat – dla dystansu 10km.
 2. Uczestnikiem jest osoba, która spełni warunek z punktu VII.1 oraz zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a Partnerami imprezy.
 4. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) celem kontroli tożsamości i potwierdzenia daty urodzenia.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów IAAF i PZLA.


VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 1 lutego do 14 maja 2023 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie www,zapisy.krokdonatury.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 1500 zawodników dla każdego z dystansów. Po wyczerpaniu tego limitu nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych zawodników.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników poza wyznaczonym limitem.
 4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (w dniu 20.05). Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość.


IX. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (przelewy24.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym w panelu: www.zapisy.krokdonatury.pl;
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
  • od dnia 1 marca do dnia 7 maja istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika lub zmiany wybranego dystansu. Zmiana na dystans dłuższy będzie wymagała dopłaty zgodnie z obowiązującą aktualnie opłatą startową;
  • na życzenie uczestnika (wyłącznie zgłoszone w trakcie dokonywania zapisu w panelu elektronicznym) zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej:
  • Półmaraton:
   • 79,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 8 lutego 2023;
   • 99,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 31 marca 2023;
   • 119,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 14 maja 2023;
   • 139,99 w dniu biegu w biurze zawodów.
  • Pogoń za Lwem - 10km:
   • 54,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 8 lutego 2023;
   • 69,99 zł dla osób, które dokonają kompletnego zgłoszenia w terminie do 14 maja 2023;
   • 84,99 zł w dniu biegu w biurze zawodów.
 4. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat. Zwolnieni z opłaty startowej zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy zgłoszą chęć startu mailowo (kontakt@bieglwa.pl) do organizatora przed wypełnieniem limitu zgłoszeń.


X. Świadczenia organizatora:

 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla uczestników obu dystansów:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po zawodach;
  • numery startowe;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.
 2. Ponadto każdy z zawodników, który wniesie opłatę startową ma możliwość nabyć:
  • rękawki sportowe Magna marki AdRunaLine (dostępne do wyczerpania zapasów).


XI. Punkty odżywcze i kontrolne:

 1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona profesjonalna firma pomiarowa przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
  • na starcie biegu,
  • na mecie biegu,
  • na 100 metrów przed metą,
  • na każdej pętli.
 3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety), poza pierwszą 50. zawodników na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani wg kolejności wbiegania na metę (czyli wg czasu brutto).
 4. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego w widocznym miejscu z przodu ciała.
 6. Punkty odżywcze Półmaraton (woda, napój izotoniczny, owoce, słodycze):
  • bufet 1 - ok. 3km;
  • bufet 2 - ok. 7km;
  • bufet 3 - ok. 10,5km;
  • bufet 4 - ok. 13,5km;
  • bufet 5 - ok. 17,5km.
 7. Punkty odżywcze Pogoń za Lwem (woda, napój izotoniczny, owoce, słodycze):
  • bufet 1 - ok. 3 km;
  • bufet 2 - ok. 6,5 km.


XII. Klasyfikacje:

 1. W Półmaratonie Bieg Lwa będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca I-III;
  • kategorie wiekowe: M20 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (powyżej 70 lat), K20 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59lat), K60 (60-69 lat), K70 (powyżej 70 lat) – miejsca I-III;
  • klasyfikacja Setki Sthil (ostatnie 100 metrów półmaratonu) - miejsca I-III;
  • klasyfikacja mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne o Puchar Wójta  (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania) – miejsca I-VI (kobiet i mężczyzn).
 2. W Pogoni za Lwem (10km) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca I-III;
  • kategorie wiekowe: M20 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (powyżej 70 lat), K20 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59lat), K60 (60-69 lat), K70 (powyżej 70 lat) – miejsca I-III.
 3. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody "nie dublują się").
 4. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia. 


XIII. Nagrody:

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: statuetki, nagrody rzeczowe oraz pieniężne.
 2. Kwoty nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej Półmaratonu:
  • I miejsce - 1 000 zł;
  • II miejsce - 750 zł;
  • III miejsce - 500 zł.
 3. Kwoty nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej Pogoni za Lwem:
  • I miejsce - 600 zł;
  • II miejsce - 400 zł;
  • III miejsce - 300 zł.
 4. Kwota nagrody pieniężnej zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W kategoriach wiekowych półmaratonu statuetki oraz nagroda rzeczowa / voucher Decathlono wartości:
  • I miejsce - 300 zł;
  • II miejsce - 200 zł;
  • III miejsce - 100 zł.
 6. W kategoriach wiekowych Pogoni za Lwem statuetki oraz nagroda rzeczowa / voucher Decathlono wartości:
  • I miejsce - 200 zł;
  • II miejsce - 100 zł;
  • III miejsce - 50 zł.
 7. W klasyfikacji mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne o Puchar Wójta (w półmaratonie):
  • puchary / statuetki dla zawodniczek i zawodników, którzy zajmą miejsca I-VI;
  • nagrody rzeczowe do zawodniczek i zawodników, którzy zajmą miejsca IV-VI;
 8. W klasyfikacji Setki Sthil (w półmaratonie) dla najlepszych 3 kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe.
 9. Zwycięzca, zwyciężczyni biegu głównego oraz dwójka wylosowanych zawodników z czołowej 3 klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) mogą zostać poddani kontroli antydopingowej. W przypadku przeprowadzenia kontroli antydopingowej nagrody zostaną wypłacone na konta zawodników po otrzymaniu jej wyników. 


XIV. Depozyt:

 1. W dniu biegu, w godzinach 16:30 - 23:15 w Szkole Podstawowej będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).
 3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 23:15 w dniu biegu, będą do odbioru w szkole podstawowej w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.


XV. Noclegi, szatnie:

 1. Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.
 2. W bazie zawodów będą dostępne szatnie dla zawodników.


XVI. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników "Biegu Lwa" będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w "Biegu Lwa" obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegów i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji zawodów przez podmioty współorganizujące i Partnerów oraz Sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.


XVII. Postanowienia końcowe:

 1. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się start bez słuchawek na uszach.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie obu biegów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach sportowych wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik posiada i przedstawi Organizatorowi aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 8. Pisemne protesty przyjmuje Organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
 10. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 13. Uczestnicy przed rozpoczęciem biegu zostaną poinformowani o konieczności stosowania się do prawa o ruchu drogowym.

Organizatorzy Biegu Lwa

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni