Triathlon Lwa 12.06.2021 Bieg Lwa 22.05.2021

Informacje

Plan minutowy

23.05.2020

   

09:00

12:00 BIURO BIEGU LWIĄTEK I SZTAFETY POKOLEŃ

10:00

22:30 EXPO LWA

10:00

23:00 ZLOT FOOD TRUCKÓW

12:30

19:15 BIURO ZAWODÓW PÓŁMARATON I POGONI
11:00 16:00  
10:30 11:00 BIEG LWIĄTEK D0
11:00 11:30 BIEG LWIĄTEK D1
11:30 12:00 BIEG LWIĄTEK D2
12:00 12:30 BIEG LWIĄTEK D3
12:30 13:00 BIEG LWIĄTEK D4
13:00 13:30 BIEG LWIĄTEK D5
13:30 14:00 SZTAFETY SZKOLNE 4x400 ELIMINACJE
14:00 14:30 SZTAFETA POKOLEŃ
14:30 14:50 BIEG NIEPEŁNOSPARWNYCH
14:50 15:30 SZTAFETY SZKOLNE 4x400 FINAŁY
15:30 16:00 DEKORACJE LWIĄTEK, SP I SS
16:00 16:30  
17:35 17:45 WYSTĘP MAŻORETEK
17:45 17:55 ROZGRZEWKA
17:55 17:57 SŁOWO WÓJTA
17:57 18:00 HYMN
18:00   START POGONI ZA LWEM
18:40 19:15 KONCERT
19:15 19:35 DEKORACJE POGONI ZA LWEM
19:35 19:45 WYSTĘP MAŻORETEK
19:45 19:55 ROZGRZWKA
19:55 19:57 SŁOWO WÓJTA
19:57 20:00 HYMN
20:00   START PÓŁMARATONU
21:15 22:30 KONCERT
22:30 23:00 DEKORACJA PÓŁMARATONU
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni