Triathlon Lwa 8.06.2019 Bieg Lwa 18-19.05.2019

Konkurs Kibicowania

Regulamin

 1. Cele:
  1. Integracja dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkół i przedszkoli z gminy Tarnowo Podgórne.
  2. Zdrowa i uczciwa rywalizacja między środowiskami szkolnymi i przedszkolnymi, mająca na celu zdobycie głównej nagrody dla placówki.
  3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  4. Zaszczepienie idei  biegania jako formy rekreacji ruchowej.

 2.  Organizator:
  1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 3. Termin i miejsce:
  1. Impreza odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku w Tarnowie Podgórnym.
  2. Start biegów, podczas którego odbędzie się kibicowanie nastąpi: o 18:00 - Pogoń za Lwem (10km).

 4. Kibicowanie:
  1. Udział biorą zorganizowane i jak najliczniejsze grupy kibiców z poszczególnych szkół i przedszkoli z obszaru gminy Tarnowo Podgórne.
  2. Grupy muszą być pod opieką wychowawcy (nauczyciela) z danej szkoły.

 5. Kryteria oceny:
  1. Kreatywny doping. Forma dopingu dowolna - hasła, okrzyki, śpiewy, tańce, muzyka, transparenty itp.
  2. Ogólny wygląd: strój, makijaż, rekwizyty, instrumenty muzyczne itp.
  3. Ilość uczestników.

 6. Ocena:
  1. Oceny kibicowania dokona powołane przez Organizatora Jury.
  2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 30 dni od zakończenia Półmaratonu.
  3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 7. Nagrody:
  1. Dla najlepszej grupy kibiców nagrody ufundowali: Gmina Tarnowo Podgórne.

 8. Finansowanie:
  1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.

 9.  Postanowienia końcowe:
  1. Organizator wyklucza jakąkolwiek formę kibicowania naruszającą dobra osobiste zawodników i osób postronnych.
  2. Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: bieglwa@gmail.com. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni