Triathlon Lwa 10.06.2017 Bieg Lwa 21.05.2017

Sztafeta Szkolna

Regulamin

 1. Cel:
  1. Aktywizacja młodzieży szkolnej do aktywności fizycznej.
  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
    
 2. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Sztafeta odbędzie się w dniu 21 maja 2017 roku trasą Półmaratonu w Tarnowie Podgórnym.
  2. Start biegu głównego nastąpi punktualnie o godzinie 14:00.
    
 4. Sztafeta:
  1. Sztafeta składa się z 6 zawodników – 3 chłopców i 3 dziewczynek.
  2. Strefy zmian znajdować się będą w miejscach wskazanych przez organizatora.
  3. Zawodnicy muszą samodzielnie dotrzeć na miejsce strefy zmian i poddać się weryfikacji sędziemu zawodów.
  4. Każdy zawodnik musi pokonać jedną zmianę – dystans od 3 do 4,2 kilometra.
  5. Limit czasu na pokonanie całej trasy dla sztafety wynosi 3 godziny.
  6. Zawodnicy mają obowiązek wbiec na stadion całą drużyną i wspólnie przekroczyć linię mety.
    
 5. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie, na mecie oraz na każdej pętli.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa przez jednego z zawodników powodować będzie dyskwalifikację sztafety.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego przez wszystkich członków sztafety.
    
 6. Uczestnictwo:
  1. W Sztafecie Szkolnej mogą wziąć udział reprezentacje szkół z gminy Tarnowo Podgórne oraz inne zaproszone przez organizatora.
  2. W Sztafecie Szkolnej może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (21 maja 2017) będzie miał ukończone 10 lat oraz będzie uczniem szkoły – którą reprezentuje.
  3. Zawodnicy muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym lub nauczycielem.
  4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu będzie ostateczna.
    
 7. Zgłoszenia:
  1. Biuro zawodów mieści się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  2. Kapitan każdej ze sztafet (nauczyciel) musi dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej (mailowo na adres: bieglwa@gmail.com) najpóźniej do 30 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę reprezentowanej szkoły, skład sztafety oraz dane kontaktowe (numer telefonu) do kapitana sztafety (nauczyciela)
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5) w dniu 21 maja 2017 w godzinach od 09:00 do 13:00.
    
 8. Klasyfikacja:
  1. W Sztafecie Szkolnej w Tarnowie Podgórnym nie będzie klasyfikacji miejsc.
    
 9. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który weźmie udział w Sztafecie Szkolnej otrzyma:
   • numer startowy;
   • sportowy upominek Biegu Lwa;
   • koszulkę sportową od GSM Baranowo;
   • zdrową, zbożową przekąskę Good Food;
   • zestaw regeneracyjny Lidl;
   • pamiątkowy medal.
     
 10. Nagrody:
  1. Statuetki za uczestnictwo dla każdej szkoły oraz nagrody rzeczowe dla uczestników.
   .
 11. Finansowanie:
  1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.
    
 12. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie półmaratonu.
  2. Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: kontakt@bieglwa.pl. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
  4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
    
  Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni