Triathlon Lwa 10.06.2017 Bieg Lwa 21.05.2017

Sztafeta Pokoleń

Regulamin Sztafety Pokoleń z G.EN. GAZ ENERGIA

 1. Cele:
  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
  3. Integracja rodzinna.
    
 2. Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
    
 3. Termin, miejsce, dystans:
  1. Impreza odbędzie się 21 maja 2017 w Tarnowie Podgórnym.
  2. Biegi odbędą się na bieżni stadionu lekkoatletycznego, w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 Października 34. Start planowany jest o godz. 12:30.
  3. Dystans 3 x 400m.
  4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 20 sztafet zostaną rozegrane dwa biegi, z których powstanie jedna łączna klasyfikacja na podstawie uzyskanych czasów.
    
 4. Zasady uczestnictwa:
  1. Sztafeta Pokoleń składa się z trzech członków rodziny reprezentujący trzy pokolenia, np. syn, matka, dziadek.
  2. Warunkiem koniecznym jest min. 18 lat różnicy między reprezentantami poszczególnych "pokoleń".
  3. Składy wszystkich sztafet muszą być mieszane (nie może być cała trójka tej samej płci).
    
 5. Warunki zgłoszenia:
  1. Opłata startowa wynosi 33zł od sztafety.
  2. Zgłoszenia można dokonywać poprzez panel elektroniczny dostępny na stronie. Zapisy przyjmowane będą od 18 kwietnia 2017 do 14 maja 2017 lub do wyczerpania limitów miejsc. Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu najpóźniej do godz. 11:30
  3. Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit), od godz. 8:30 do godziny 11:30, w biurze zawodów.
  4. Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie elektornicznej, obowiązkowa jest obecność wszystkich uczestników sztafety.
  5. Dla niepełnoletniego, przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  6. W biegach mogą brać udział zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania.
  7. Wprowadza się limit 33 drużyn po 3 zawodników w każdej.
  8. Po przekroczeniu limitu ilościowego, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
  9. Numer startowy należy przypiąć do przedniej, dolnej części koszulki.
  10. W Sztafecie Pokoleń udział mogą wziąć zawodnicy, którzy startują również w innych biegach.
    
 6. Nagrody:
  1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Pierwsze trójki w trakcie ceremonii dekoracji (o godz. 13:10) otrzymają nagrody w postaci upominków od partnerów imprezy oraz pamiątkowe statuetki.
    
 7. Uwagi końcowe:
  1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.
  6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
    
  Organizatorzy Biegu Lwa
Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni