Triathlon Lwa 10.06.2017 Bieg Lwa 21.05.2017

Sztafeta Firmowa

Regulamin

 1. Cel:
  1. Aktywizacja pracowników firm do aktywności fizycznej.
  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

 2.  Organizator:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 3. Termin i miejsce:
  1. Sztafeta odbędzie się w dniu 21 maja 2017 roku trasą Półmaratonu w Tarnowie Podgórnym.
  2. Start biegu głównego nastąpi punktualnie o godzinie 14:00.

 4. Sztafeta:
  1. Sztafeta składa się z 6 zawodników.
  2. Strefy zmian znajdować się będą co ok. 3,3 km dla zmian: I, III, IV, VI oraz ok. 4km dla zmian II i V. Miejsca zmian są zaznaczone na mapie biegu.
  3. Zawodnicy muszą samodzielnie dotrzeć na miejsce strefy zmian i poddać się weryfikacji sędziemu zawodów.
  4. Każdy zawodnik musi pokonać jedną zmianę.
  5. Limit czasu na pokonanie całej trasy dla sztafety wynosi 3 godziny.

 5.  Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Biegu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie, na mecie oraz na każdej pętli.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od momentu przekroczenia lini startu do przekroczenia lini mety).
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa przez jednego z zawodników powodować będzie dyskwalifikację sztafety.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego przez wszystkich członków sztafety.

 6.  Uczestnictwo:
  1. W Sztafecie Firm mogą wziąć udział reprezentacje firm zgłoszone przez formularz zgłoszeniowy dostępy pod adresem: http://bit.ly/formularz_sztafeta_firmowa.
  2. W Sztafecie Firm może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (21 maja 2017) będzie miał ukończone 18 lat oraz będzie pracownikiem firmy, którą reprezentuje.
  3. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu będzie ostateczna.
  4. Limit uczestników wynosi 22 sztafety.

 7.  Zgłoszenia:
  1. Biuro zawodów mieści się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  2. Kapitan każdej ze sztafet musi dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej najpóźniej do 17 maja 2017 roku. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę reprezentowanej firmy, skład sztafety oraz dane kontaktowe (numer telefonu) do kapitana sztafety.
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (ul. Szkolna 5) w dniu 21 maja 2017 w godzinach od 09:00 do 13:00.

 8.  Klasyfikacja i nagrody:
  1. Będzie prowadzona jedna klasyfikacja Sztafet Firm.
  2. Nagrody:
   • 1 miejsce – voucher do restauracji Hotelu Edison w Baranowie o wartości 1 500 zł
   • 2 miejsce – voucher do restauracji Hotelu Edison w Baranowie o wartości 1 200 zł
   • 3 miejsce – voucher do restauracji Hotelu Edison w Baranowie o wartości 1 000 zł

 9.  Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który weźmie udział w Sztafecie Firm otrzyma pakiet startowy, zestaw regeneracyjny Lidl, ciepły poczęstunek oraz pamiątkowy medal.

 10. Finansowanie:
  1. Koszt uczestnictwa w Sztafecie Firm wynosi: 220 zł.
  2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub instytucje delegujące.

 11.  Postanowienia końcowe:
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie półmaratonu.
  2. Pisemne protesty przyjmuje organizator Półmaratonu na adres e-mail: bieglwa@gmail.com. Protesty rozstrzyga   Dyrektor Półmaratonu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
  4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Bieg Lwa Triathlon Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni